Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko
Nazwa jednostki organizacyjnej

GABINET STOMATOLOGICZNY

Lucyna Duras-Śledzikowska

31-851 Kraków ul. M. Dąbrowskiej 17G/1

NIP: 678-215-50-03 Regon: 356561719

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

 

 • Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : Badaniach stomatologicznych wewnątrzustnych

 

 • uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące; zezwolenie PWIS/ wymienić aparaty rtg/: 

- stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych typu Planmeca ProX nr:  

                IPX 011984firmy  Planmeca  - DECYZJA Nr 2/43/2015 z dnia 14.04.2015r.

- stomatologiczny aparat do zdjęć punktowych typu Planmeca ProX nr:  

                IPX 011798  firmy  Planmeca  - DECYZJA Nr 2/43/2015 z dnia 14.04.2015r.

 

 • uruchamianiu pracowni decyzja MPWIS – DECYZJA Nr 1/44/2015 z dnia 14.04.2015 r.

                                                                     

 • Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy:
 • dawkomierzy indywidualnych- w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01.01.20 do 31.03.20) zmierzona dawka efektywna wyniosła:

< 0.10 mSv

 • Jednostka wykonuje pomiary dozymetryczne osłon stałych TAK.

Wartości dawek zamieszczono w tabelach protokołów pomiarów osłon stałych dostępnych w jednostce.

 

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego / Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

- pracownicy: 20mSv/rok;

- ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

 • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność
  w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
  i środowisko.
 • Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

 

*pomiary dozymetryczne : do wyboru : dozymetr indywidualny, dozymetr środowiskowy lub oba